Praktiske informationer og forretningsbetingelser

Vi anbefaler, at du læser vores vilkår og betingelser omhyggeligt. På den måde kan du være sikker på at få den nødvendige information og viden om de gældende betingelser for vinduespudsning udført af MinVinduespolering.

Vores intervalservice til udvendig puds udføres hver 4. uge eller hver 8. uge. Bemærk venligst, at vinduerne skal være let tilgængelige; der skal være ca. 1 meter fri plads omkring og foran vinduet. Buske, træer og andre planter må ikke dække eller blokere vinduerne. Samme betingelser gælder for stigearbejde. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle skader på ejendele eller planter, hvis der ikke er tilstrækkelig plads til at udføre pudsningen. Hvis et vindue er utilgængeligt eller blokeret (f.eks. af is, sne eller glatte overflader), krediterer vi ikke dette vindue. Vinduer på altaner eller lignende vil kun blive pudset, hvis der er mulighed for adgang til dem gennem huset/lejligheden – vinduespudseren må ikke bruge stige eller lignende værktøj til adgang. Som standard inkluderer vores intervalservice ikke aftørring af vinduesrammer; dette kan købes som en ekstra service hos os for en mindre merpris. Når vi siger “tør vinduesrammer af”, mener vi at aftørre vindueslister for overskydende vand i forbindelse med vinduespudsning – ikke en rensning af hele karmen. Vi forbeholder os retten til at opkræve ekstra for særligt snavsede vinduer. Vinduespudseren må ikke fjerne/flytte nogen af dine ejendele for at komme til vinduerne, medmindre du som kunde på forhånd har givet skriftligt samtykke hertil.

Udvendig pudsning er en intervals ydelse, der udføres hver 4. eller 8. uge eller efter aftale.

Vi tilbyder også afrensning af dine vinduer, når en normal vinduespudsning ikke er nok til at få bugt med skidtet.

Kæmper du f.eks. med malerrester eller andet, kan vi klare det for dig!

Afrensning tilbydes kun, på betingelse af accept af ansvarsfraskrivelse vedrørende ridser og lign i forbindelse med udførelse af afrensningen.

Hvis det ikke er muligt at komme indenfor til polering, er ydersiden som hovedregel altid pudset. Det er dit ansvar at sørge for, at vindueskarme og andre genstande er ryddet inden indvendig vinduespudsning. Hvis dette ikke gøres, betragter vi det som et blokeret vindue og derfor ikke pudset. Vi forbeholder os retten til at opkræve et ekstra gebyr for særligt snavsede vinduer. Opsigelse af en indvendig aftale skal ske senest 3 dage før det aftalte tidspunkt – herefter forbeholder vi os retten til at opkræve det fulde beløb for den indvendige pudsning, da vi har afsat tid i vores kalender pr.

Har du en låst dør eller lignende? Vi kan enten aftale, at vi kontakter dig for adgang, eller vi kan aftale et bestemt tidspunkt, vi kommer. Hvis der ikke er adgang ved ankomst, forbeholder vi os retten til at opkræve det fulde beløb for den aftalte opgave. Det er dit ansvar at meddele eventuelle ændringer i tilgang til f.eks. baggård eller andet. Det er ikke muligt at fortryde aftalen på SMS, da dette skal ske 14 dage før.

Betaling skal ske senest 3 dage efter hvert besøg. Der opkræves et rykkergebyr på DKK 100,- pr. rykkerskrivelse ved overskridelse af betalingsfristen.

Prisreguleringer kan ske ved:

  • Ændring af antal vinduer
  • Ændring af stigearbejde
  • Ændring af interval
  • Indeksregulering (foretages en gang om året
  • Vinduespudsning uden for rute/ekstra vinduespudsning

Ønsker du pudsning på en bestemt dato eller et specifikt tidspunkt, som er udover vinduespudserens normale rute, koster dette fra DKK 295,- i kørselstillæg + den normale pris for den ønskede pudsning.

Vi ønsker, at du er tilfreds med vores arbejde og garanterer din tilfredshed. Hvis vi ikke har levet op til dine forventninger, bedes du kontakte os via vores hjemmeside www.minvinduespolering.dk i kontaktformularen eller ved at maile os på info@minvinduespolering.dk – dog senest tre dage efter pudsdatoen. Vi vil gøre det rigtigt hurtigst muligt

Vi er ikke ansvarlige for eventuelle ridser eller skader på vinduer, solfilm, rammer eller lister.

Medmindre det er dokumenteret skriftligt og umiddelbart, kan det antages, at det skulle være sket i forbindelse med vinduespoleringen.

Hvis du accepterer dette tilbud, accepterer du også denne ansvarsfraskrivelse.

Hvis der klages over pudsningen, og det viser sig at være kalk aflejringer (se nedenfor), eller at kun ydersiden er poleret, og snavset så er inde, vil det være en uberettiget reklamation. Skulle dette være tilfældet, vil kørsel uden for turen (baseret på samlet tidsforbrug) blive faktureret på næste regning.

Ønsker du at ændre din rengøringsplan, bedes du give os besked senest 14 dage før næste vinduespudsning planlægges. Det gælder også ferier / renoveringer / springer vinduespudsning over.

Send en e-mail til os på info@minvinduespolering.dk eller besøg vores hjemmeside www.minvinduespolering.dk og udfyld en formular under fanen kontakt

Ændringer i vinduespudseren kan ikke foretages via sms, telefon eller besked.

Kunden er altid ansvarlig for at opdatere sine kontaktoplysninger hos MinVinduespolering.

Dette er især vigtigt, hvis vi skal kontakte dig på telefon eller SMS i forbindelse med vinduespudsningen hos dig.

Vores åbningstider er Alle Dage fra 07:00 – 20:00

Vi har ret til at ændre datoen for næste pudsning med +/- 10 hverdage i forbindelse med helligdage og ferier.

Uanset vejrforholdene – det være sig sne, regn eller frost – vil vi pudse dine vinduer.

Der er 30 dages opsigelsesfrist. Du kan kun opsige denne aftale ved at skrive til os på vores hjemmeside på www.minvinduespolering.dk eller sende en e-mail til info@minvinduespolering.dk

Du vil som kunde modtage en bekræftelse på dette, og opsigelsen vil være gyldigt gennemført.

Du kan ikke afslutte vinduespudseren via sms, telefon eller besked.

Alle tilbud der accepteres er gældende for minimum 3 besøg.

Hvis aftalen skal ophøre inden de sidste 3 besøg, er MinVinduespolering berettiget til betaling svarende til det resterende antal besøg med minimum 3 besøg.

Hvis du har brug for en pause fra din faste aftale, er det ikke noget problem! Du kan nemt gøre dette ved at sende en e-mail til os på info@minvinduespolering.dk eller ved at udfylde en formular på vores hjemmeside www.minvinduespolering.dk På forsiden, mindst 14 dage før dit næste planlagte besøg. Pauser kan ikke ske via sms.

Du har som kunde mulighed for at holde 2 pauser om året i dit abonnement.

Er der en pause på mere end 4 måneder, betragter vi det som en ny start, og betingelsen om minimum 3 besøg kræves igen.

Din faste aftale hos MinVinduespolering er løbende og forbliver det samme i den varighed, der blev aftalt, da aftalen blev indgået.

Ved at acceptere et tilbud fra MinVinduespolering accepterer du som kunde de gældende betingelser.

14 dages fortrydelsesretten udløber, når vinduespudsningen er afsluttet.

I forbindelse med tilbud har MinVinduespolering tilladelse til at tage og opbevare fotos vedrørende den adresse som vores arbejde udføres på.

Privatlivspolitik for MinVinduespolering

6/3/2023

Hos MinVinduespolering forstår vi, hvor vigtige dine personlige oplysninger er for dig. Derfor deler vi det ikke med andre. Kun vores mest betroede medarbejdere har adgang, til gennemgåelsen af dine personlige oplysninger til arbejdsformål.

Hvis du besøger vores hjemmeside, vil vi ikke indsamle dine personlige data eller dele dem med nogen.

Vi vil ikke videregive eller sælge personlige oplysninger til nogen anden enhed, medmindre vi har tilladelse fra dig, eller hvis loven kræver det.

Vi forbeholder os ret til, i forbindelse med salg eller frasalg af virksomheden, at dele dine oplysninger med en tredjepart.

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan MinVinduespolering indsamler, bruger og beskytter de personlige oplysninger, som du giver os, når du bruger vores vinduespudser tjenester.

Vi er forpligtet til at beskytte dine personlige oplysninger og vil kun indsamle og bruge dine oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Oplysninger, vi indsamler

Vi kan indsamle personlige oplysninger fra dig, når du bruger vores tjenester eller på anden måde interagerer med os. De personlige oplysninger, vi kan indsamle, omfatter:

Navn

Adresse

Telefonnummer

E-mailadresse

2.Brug af dine oplysninger

Vi bruger dine personlige oplysninger til at levere vores vinduespudsertjenester til dig og til at administrere vores forretningsaktiviteter. Vi kan også bruge dine oplysninger til at sende dig markedsføringsmaterialer, medmindre du har fravalgt at modtage dem.

3.Beskyttelse af dine oplysninger

Vi tager beskyttelse af dine personlige oplysninger alvorligt og træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine oplysninger mod uautoriseret adgang, misbrug, tab eller ødelæggelse.

4.Deling af dine oplysninger

Vi vil ikke sælge, udleje eller på anden måde videregive dine personlige oplysninger til tredjepart, medmindre det er nødvendigt for at levere vores vinduespudsertjenester til dig eller krævet ved lov.

5. Opbevaring af dine oplysninger

Vi vil opbevare dine personlige oplysninger, så længe det er nødvendigt for at levere vores vinduespudsertjenester til dig eller i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6. Dine rettigheder

Du har visse rettigheder i forhold til dine personlige oplysninger, herunder retten til at få adgang til, rette eller slette dine oplysninger, samt til at begrænse vores brug af dine oplysninger. Du kan også til enhver tid fravælge at modtage markedsføringsmaterialer fra os.

7. Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende vores privatlivs praksis eller behandling af dine personlige oplysninger, bedes du kontakte os på Info@MinVinduespolering.dk.

Vi kan opdatere denne privatlivspolitik fra tid til anden og vil offentliggøre eventuelle opdateringer på vores hjemmeside.

Denne privatlivspolitik er gældende fra 6/3/2023.

Persondatapolitik for MinVinduespolering

CVR nr. 43637029

1. Personoplysninger

Vi behandler oplysninger om følgende kategorier af registrerede personer:

a) Kunder

b) Ansatte og medarbejdere

c) Samarbejdspartnere, herunder myndigheder

d) Tidligere medarbejdere

e) Ansøgere

Omfanget og karakteren af personoplysninger, som indsamles og behandles, varierer meget alt efter, om personoplysningerne vedrører en kunde, en medarbejder, en samarbejdspartner eller andre.

De altovervejende og typiske personoplysninger der indsamles og behandles, er følgende:

Identifikationsoplysninger.

Til brug for udførelsen af vores arbejde registreres altid navn, adresse, telefonnumre på kunder, ansatte og medarbejdere, samt navnet og kontaktoplysningerne på en evt. repræsentant for samarbejdspartnere og myndigheder. Personnumre vil blive indsamlet for ansatte og medarbejdere af hensyn til lønudbetalinger og betaling af A-skat.

Den dataansvarlige samt dennes kontaktoplysninger:

Kirkedammen 43, Langenæs, 8000 Aarhus C, info@minvinduespolering.dk , Tlf. 41 40 40 26

Kategorier af modtagere som personoplysninger er eller vil blive videregivet til, herunder særligt modtagere i tredjelande og internationale organisationer:

Offentlige myndigheder, herunder primært SKAT. Revisionsfirmaer, hvis nødvendigt. Lønadministration Virksomheder. Eventuelle købere.

Der vil ikke kunne findes overførsel af personoplysninger til et tredjeland udenfor EU eller til internationale organisationer.

Tidspunkt for sletning af personoplysninger:

Sletning af personoplysninger vil fuldt ud afhænge af karakteren af personoplysninger samt behovet for dokumentation.

Oplysninger om samarbejdspartnere slettes ved relationens ophør, medmindre særlige omstændigheder gør, at oplysningerne skal opbevares i en længere periode dog maksimalt i 5 år herefter.

Oplysninger om tidligere ansatte og medarbejdere slettes seneste 5 år efter afslutningen af kalenderåret hvor ansættelsesforholdet er afsluttet.

Oplysning om ansøgere, med hvem der ikke er etableret et ansættelsesforhold, slettes.

For opslåede stillinger: senest 3 måneder efter at stillingen er blevet besat.For uopfordrede ansøgere: Senest ved udgangen af det kalenderår ansøgningen er modtaget i, dog tidligst 3 måneder efter modtagelsen.

3. Formål med indsamlingen

Formålene med behandling af personoplysninger sker i direkte eller afledt funktion af MinVinduespolering kerneformål: at drive virksomhed med vinduespudsning og polering samt dermed forbundne aktiviteter.

4. Rettigheder for dig som registreret

Persondataloven giver dig som registreret følgende rettigheder:

Ret til at blive orienteret om indsamling/behandling af oplysninger til brug for elektronisk databehandling (§ 28), som opfyldt ved nærværende.Ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles elektronisk (§ 31).Ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles elektronisk (§ 35).Ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen (§ 37), i det omfang dette ikke konflikter med formålet, hvorunder de er indsamlet og anvendt d.v.s. interesseafvejning.

Såfremt du har afgivet samtykke til behandling og videregivelse af dit cpr-nummer, gøres du herudover opmærksom på følgende:

Der er tale om et frivilligt samtykke, hvilket betyder, at du til enhver tid kan tilbagekalde dit samtykke i overensstemmelse med persondatalovens § 38 og dermed få slettet dit cpr-nummer ved at kontakte MinVinduespolering, i det omfang dette ikke konflikter med formålet, hvorunder de er indsamlet og anvendt d.v.s. interesseafvejning.Hvis du ikke har givet samtykke, er det ikke muligt for MinVinduespolering at varetage dine interesser bedst muligt, og du vil selv skulle varetage dine interesser på anden vis.

Du kan læse mere om persondataloven på www.datatilsynet.dk, herunder ved direkte henvendelse til Datatilsynet.

Du kan klage over behandlingen af dine personoplysninger hos: Datatilsynet Tlf.: 33 19 32 00 Mail: dt@datatilsynet.dk

Vi hos MinVinduespolering tager din beskyttelse af personlige oplysninger meget alvorligt.
Du kan læse mere omkring vores Cookie- og privatlivspolitik her.

Vi forbeholder os retten til uden forudgående varsel at rette/ændre ovenstående forretningsbetingelser.